Điểm tin giao dịch 30.06.2022

30/06/2022 16:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
30-06-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,197.60 -20.49 -1.68 11,326.71      
VN30 1,248.92 -24.48 -1.92 4,273.05      
VNMIDCAP 1,569.94 -39.13 -2.43 4,958.79      
VNSMALLCAP 1,422.86 -28.06 -1.93 1,309.13      
VN100 1,189.50 -24.92 -2.05 9,231.83      
VNALLSHARE 1,202.51 -25.09 -2.04 10,540.96      
VNXALLSHARE 1,942.42 -41.10 -2.07 11,557.77      
VNCOND 2,113.25 -30.54 -1.42 500.20      
VNCONS 867.06 -10.18 -1.16 936.98      
VNENE 506.77 -18.69 -3.56 191.02      
VNFIN 1,226.47 -31.60 -2.51 3,189.62      
VNHEAL 1,616.35 -9.59 -0.59 26.64      
VNIND 787.82 -24.16 -2.98 1,989.11      
VNIT 2,759.55 -110.96 -3.87 267.69      
VNMAT 1,715.45 -35.79 -2.04 1,329.94      
VNREAL 1,467.75 -15.89 -1.07 1,586.61      
VNUTI 976.23 -6.22 -0.63 518.03      
VNDIAMOND 1,910.45 -40.42 -2.07 1,712.33      
VNFINLEAD 1,584.46 -49.67 -3.04 2,884.59      
VNFINSELECT 1,635.87 -42.15 -2.51 3,189.62      
VNSI 1,907.71 -36.07 -1.86 2,693.65      
VNX50 1,995.96 -43.36 -2.13 7,116.64      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 471,576,000 10,245    
Thỏa thuận 38,641,412 1,081    
Tổng 510,217,412 11,327    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 32,005,300 SII 6.97% VCG -14.00%    
2 STB 23,889,800 TVS 6.97% SVI -7.00%    
3 HPG 19,950,600 CEE 6.92% APG -6.99%    
4 HAG 15,511,400 TNC 6.81% HOT -6.99%    
5 SHB 13,521,900 QBS 6.76% HQC -6.99%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
30,743,900 6.03% 31,488,066 6.17% -744,166
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
981 8.66% 975 8.61% 6
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 3,802,700 MWG 190,586,903 STB 76,817,230  
2 STB 3,426,300 VHM 185,652,060 CTG 43,125,107  
3 VND 3,066,100 VHC 110,541,670 DPM 28,949,500  
4 VHM 2,952,700 VNM 92,124,830 DXG 26,499,300  
5 MWG 2,648,600 FPT 89,690,140 NLG 25,854,487  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 DBC VCG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 44.171.067 cp).
2 DGC DGC nhận quyết định niêm yết bổ sung 200.161.517 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022.
3 TCM TCM nhận quyết định niêm yết bổ sung 10.686.319 cp (tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022.
4 MSH MSH nhận quyết định niêm yết bổ sung 25.004.700 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022.
5 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022. 
6 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 200.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022. 
7 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.300.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022.