Điểm tin giao dịch 04.07.2022

04/07/2022 17:35

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,195.53 -3.37 -0.28 10,086.82      
VN30 1,248.37 -3.87 -0.31 4,039.29      
VNMIDCAP 1,588.37 6.43 0.41 4,136.15      
VNSMALLCAP 1,425.86 1.20 0.08 1,181.57      
VN100 1,192.85 -1.31 -0.11 8,175.44      
VNALLSHARE 1,205.83 -1.15 -0.10 9,357.01      
VNXALLSHARE 1,949.27 -0.13 -0.01 10,204.30      
VNCOND 2,022.47 -65.09 -3.12 727.06      
VNCONS 854.69 -5.49 -0.64 1,179.95      
VNENE 513.91 2.44 0.48 99.97      
VNFIN 1,257.38 13.90 1.12 3,438.60      
VNHEAL 1,633.28 0.58 0.04 20.01      
VNIND 787.83 -1.24 -0.16 1,499.26      
VNIT 2,767.39 -46.27 -1.64 135.22      
VNMAT 1,704.92 -16.75 -0.97 882.09      
VNREAL 1,457.27 -2.96 -0.20 1,082.45      
VNUTI 949.43 -18.20 -1.88 287.12      
VNDIAMOND 1,893.21 -22.04 -1.15 2,008.94      
VNFINLEAD 1,626.44 18.73 1.17 3,103.83      
VNFINSELECT 1,677.10 18.55 1.12 3,438.60      
VNSI 1,927.83 2.61 0.14 2,363.30      
VNX50 2,003.14 -0.42 -0.02 6,508.91      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 403,314,600 8,923    
Thỏa thuận 39,504,359 1,164    
Tổng 442,818,959 10,087    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 27,651,500 ROS 6.99% SVT -22.01%    
2 HAG 23,607,600 TNC 6.97% KDH -7.85%    
3 STB 22,132,700 PTC 6.97% ANV -6.98%    
4 SSI 19,912,000 HAG 6.97% CEE -6.95%    
5 ITA 16,219,400 HCM 6.94% HDG -6.92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
21,467,800 4.85% 24,363,300 5.50% -2,895,500
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
762 7.56% 891 8.84% -129
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 STB 4,323,600 PNJ 258,090,450 STB 79,305,230  
2 MWG 3,087,900 MWG 211,296,110 CTG 42,530,107  
3 PNJ 2,060,000 VNM 106,696,550 DPM 28,838,700  
4 HPG 1,952,200 VHM 105,364,650 NLG 26,599,787  
5 VHM 1,714,000 NVL 100,723,410 DXG 25,596,600  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CHPG2117  CHPG2117 (chứng quyền HPG/8M/SSI/C/EU/CASH-12) hủy niêm yết 22.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 04/07/2022, ngày GD cuối cùng: 29/06/2022.
2 CTCB2112  CTCB2112 (chứng quyền TCB/8M/SSI/C/EU/CASH-12) hủy niêm yết 23.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 04/07/2022, ngày GD cuối cùng: 29/06/2022.
3 CACB2102  CACB2102 (chứng quyền ACB/8M/SSI/C/EU/CASH-12) hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 04/07/2022, ngày GD cuối cùng: 29/06/2022.
4 CVHM2113  CVHM2113 (chứng quyền VHM/8M/SSI/C/EU/CASH-12) hủy niêm yết 15.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 04/07/2022, ngày GD cuối cùng: 29/06/2022.
5 SVT SVT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:30 (số lượng dự kiến: 3.473.872 cp).
6 MSN MSN giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%, ngày thanh toán: 13/07/2022.
7 GAS GAS giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30%, ngày thanh toán: 03/10/2022.
8 KDH KDH giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:10 (số lượng dự kiến: 64.293.706 cp).
9 SAV SAV niêm yết và giao dịch bổ sung 2.343.208 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 04/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/06/2022.
10 DXS DXS nhận quyết định niêm yết bổ sung 53.728.905 cp (phát hành trả cổ tức và tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/07/2022.
11 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/07/2022. 
12 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 400.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/07/2022. 
13 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/07/2022.