Điểm tin giao dịch 07.07.2022

07/07/2022 17:45

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
07-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,166.48 16.87 1.47 9,061.63      
VN30 1,229.23 17.29 1.43 3,892.91      
VNMIDCAP 1,529.46 16.38 1.08 3,436.59      
VNSMALLCAP 1,356.42 6.10 0.45 1,104.41      
VN100 1,167.22 15.53 1.35 7,329.50      
VNALLSHARE 1,177.41 14.89 1.28 8,433.91      
VNXALLSHARE 1,902.50 23.03 1.23 9,051.71      
VNCOND 1,902.30 19.59 1.04 375.32      
VNCONS 820.13 23.85 3.00 819.30      
VNENE 471.78 -3.25 -0.68 135.54      
VNFIN 1,254.70 8.79 0.71 2,795.63      
VNHEAL 1,615.59 -21.54 -1.32 17.29      
VNIND 751.84 10.20 1.38 1,324.17      
VNIT 2,644.80 -4.37 -0.16 240.84      
VNMAT 1,657.72 17.09 1.04 908.01      
VNREAL 1,428.31 30.84 2.21 1,546.81      
VNUTI 881.13 0.55 0.06 267.31      
VNDIAMOND 1,823.59 19.53 1.08 1,661.56      
VNFINLEAD 1,627.14 10.34 0.64 2,515.81      
VNFINSELECT 1,673.53 11.73 0.71 2,795.63      
VNSI 1,887.08 29.56 1.59 2,479.81      
VNX50 1,966.67 27.72 1.43 5,656.56      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 362,816,600 7,760    
Thỏa thuận 48,974,470 1,302    
Tổng 411,791,070 9,062    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 21,112,600 MIG 6.98% TNC -10.30%    
2 STB 16,995,900 DGC 6.96% ACL -6.97%    
3 HAG 15,361,300 CIG 6.91% TMT -6.97%    
4 HPG 13,328,000 TTF 6.90% LBM -6.92%    
5 POW 9,939,600 CTD 6.87% TGG -6.81%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
34,565,000 8.39% 22,850,600 5.55% 11,714,400
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,118 12.33% 627 6.92% 491
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VND 3,269,400 FPT 188,547,000 STB 80,871,130  
2 VRE 2,262,200 VNM 129,772,360 CTG 43,070,807  
3 FPT 2,218,200 VHM 107,166,264 DPM 28,519,500  
4 STB 2,177,700 BID 71,975,220 NLG 27,188,187  
5 BID 2,014,000 PNJ 63,453,488 DXG 23,998,200  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CNG CNG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 05/08/2022.
2 CFPT2108  CFPT2108 (chứng quyền FPT/BSC/C/9M/EU/CASH/2021-01) hủy niêm yết 1.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2022, ngày GD cuối cùng: 04/07/2022.
3 CHPG2116  CHPG2116 (chứng quyền HPG/BSC/C/9M/EU/CASH/2021-01) hủy niêm yết 2.500.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 07/07/2022, ngày GD cuối cùng: 04/07/2022.
4 VAF VAF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 1,5%, ngày thanh toán: 26/07/2022.
5 TCD TCD giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi, bổ sung điều lệ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 21/07/2022 đến 01/08/2022.
6 TNC TNC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20%, ngày thanh toán: 25/07/2022.
7 TCM TCM niêm yết và giao dịch bổ sung 10.686.319 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 07/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 30/06/2022.
8 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2022. 
9 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 07/07/2022.