Điểm tin giao dịch 11.07.2022

11/07/2022 16:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,155.29 -16.02 -1.37 11,445.14      
VN30 1,209.02 -22.52 -1.83 4,394.60      
VNMIDCAP 1,537.55 -18.35 -1.18 5,033.88      
VNSMALLCAP 1,376.24 -12.71 -0.92 1,227.14      
VN100 1,155.08 -19.26 -1.64 9,428.47      
VNALLSHARE 1,167.37 -18.79 -1.58 10,655.61      
VNXALLSHARE 1,889.85 -28.98 -1.51 11,636.78      
VNCOND 1,908.93 -16.96 -0.88 349.39      
VNCONS 815.47 -10.03 -1.22 1,063.21      
VNENE 480.11 -2.14 -0.44 111.81      
VNFIN 1,219.01 -33.88 -2.70 3,596.25      
VNHEAL 1,647.14 10.33 0.63 12.50      
VNIND 764.79 -2.59 -0.34 2,152.37      
VNIT 2,627.73 -34.42 -1.29 173.91      
VNMAT 1,688.78 -24.77 -1.45 1,067.22      
VNREAL 1,430.92 -8.49 -0.59 1,807.24      
VNUTI 871.44 -18.64 -2.09 318.07      
VNDIAMOND 1,788.45 -41.45 -2.27 1,983.54      
VNFINLEAD 1,582.86 -44.33 -2.72 3,158.73      
VNFINSELECT 1,625.92 -45.19 -2.70 3,596.25      
VNSI 1,870.02 -22.47 -1.19 2,615.79      
VNX50 1,943.63 -32.95 -1.67 7,373.96      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 488,732,000 10,149    
Thỏa thuận 49,981,157 1,296    
Tổng 538,713,157 11,445    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 SSI 26,063,700 TSC 6.99% FLC -6.97%    
2 HAG 25,379,200 VPH 6.97% ROS -6.96%    
3 STB 21,170,600 TNI 6.96% ANV -6.91%    
4 VND 19,432,000 DBC 6.91% FTS -6.89%    
5 HPG 14,976,400 JVC 6.86% DGW -6.84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
24,000,300 4.46% 28,724,600 5.33% -4,724,300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
701 6.12% 695 6.07% 6
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SSI 2,386,100 VNM 127,053,610 STB 81,939,530  
2 TCB 2,080,000 MWG 93,796,716 CTG 43,024,107  
3 VNM 1,735,800 FPT 90,737,110 NLG 27,462,487  
4 STB 1,550,900 TCB 83,512,000 DPM 27,386,600  
5 HPG 1,495,900 MSN 64,559,610 GEX 22,353,080  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BBC BBC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 12/08/2022.
2 BBC BBC giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào ngày 08/08/2022 bằng hình thức bán trực tuyến và kết nối.
3 NSC NSC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 40%, ngày thanh toán: 12/08/2022.
4 NVL NVL niêm yết và giao dịch bổ sung 54.145 cp (phát hành để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi) tại HOSE ngày 11/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/07/2022.
5 FLC FLC bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022 do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021.
6 ROS ROS bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022 do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021.
7 HAI HAI bị đưa vào diện bị cảnh báo kể từ ngày 11/07/2022 do tổ chức niêm yết chưa họp ĐHCĐ thường niên quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2021.
8 FIR FIR nhận quyết định niêm yết bổ sung 17.575.151 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.
9 FPT FPT nhận quyết định niêm yết bổ sung 182.830.658 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.
10 HDC HDC nhận quyết định niêm yết bổ sung 21.616.029 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.
11 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022. 
12 FUEVN100  FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022. 
13 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 3.900.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022. 
14 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.