Thông báo chào bán cạnh tranh cổ phần của Công ty CP Hóa chất Việt Trì do Tập đoàn Hóa chất Việt Nam sở hữu

08/07/2022 17:56

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam
– Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty CP Hóa chất Việt Trì
– Địa chỉ: Phố Sông Thao, Phuờng Thọ Sơn, Thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ
– Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất và kinh doanh hóa chất
– Vốn điều lệ: 109.880.590.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 66.046 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 1.921.600 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.921.600 cổ phần
2. Điều kiện tham dự chào bán cạnh tranh: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế chào bán cạnh tranh.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 08 giờ ngày 08/07/2022 đến 15 giờ 30 phút ngày 20/07/2022 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 25/07/2022
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:
– Thời gian: 09h00 ngày 28/07/2022
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 29/07/2022 đến ngày 04/08/2022
7. Thời gianhoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 28/07/2022 đến ngày 03/08/2022
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):