Điểm tin giao dịch 14.07.2022

14/07/2022 17:14

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
14-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,182.17 8.25 0.70 10,967.88      
VN30 1,221.94 5.00 0.41 3,591.16      
VNMIDCAP 1,597.02 15.23 0.96 4,916.47      
VNSMALLCAP 1,441.56 10.94 0.76 1,435.42      
VN100 1,176.26 6.58 0.56 8,507.63      
VNALLSHARE 1,191.37 6.85 0.58 9,943.05      
VNXALLSHARE 1,931.61 11.63 0.61 11,388.60      
VNCOND 1,884.19 -14.67 -0.77 361.21      
VNCONS 824.84 5.96 0.73 980.66      
VNENE 502.34 5.39 1.08 131.99      
VNFIN 1,256.37 10.28 0.82 3,527.15      
VNHEAL 1,665.58 4.58 0.28 42.16      
VNIND 792.28 6.50 0.83 1,739.31      
VNIT 2,633.02 5.56 0.21 208.22      
VNMAT 1,727.80 9.06 0.53 1,146.83      
VNREAL 1,446.47 5.49 0.38 1,542.14      
VNUTI 903.29 8.45 0.94 260.00      
VNDIAMOND 1,813.95 3.75 0.21 1,594.56      
VNFINLEAD 1,638.66 16.17 1.00 2,993.32      
VNFINSELECT 1,675.76 13.73 0.83 3,527.15      
VNSI 1,900.42 16.93 0.90 2,780.32      
VNX50 1,978.36 10.70 0.54 6,628.30      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 490,512,400 9,919    
Thỏa thuận 44,229,461 1,049    
Tổng 534,741,861 10,968    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 30,892,100 FDC 7.00% CCL -8.92%    
2 HAG 23,597,200 FTS 6.99% DAT -7.00%    
3 SSI 23,495,100 COM 6.97% DTT -6.96%    
4 HNG 20,199,700 VPH 6.95% CLW -6.95%    
5 SHB 15,654,800 DCM 6.94% LCM -6.71%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
35,265,000 6.59% 32,227,220 6.03% 3,037,780
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
773 7.05% 625 5.70% 148
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VND 4,093,900 FPT 224,723,590 STB 84,692,230  
2 FPT 2,702,700 MWG 117,443,380 CTG 43,065,007  
3 HPG 1,973,600 VND 77,357,180 NLG 27,636,687  
4 MWG 1,873,100 VNM 58,902,658 DPM 26,355,200  
5 SSI 1,643,400 HPG 43,985,515 GEX 22,791,880  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BAF BAF giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong tháng 07/2022.
2 CCL CCL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:12 (số lượng dự kiến: 5.699.986 cp).
3 FRT FRT niêm yết và giao dịch bổ sung 39.490.743 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 14/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/07/2022.
4 PGV PGV giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 13%, ngày thanh toán: 29/07/2022.
5 VIB VIB niêm yết và giao dịch bổ sung 486.084.050 cp (phát hành tăng vốn) tại HOSE ngày 14/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/07/2022.
6 GEG GEG nhận quyết định niêm yết bổ sung 18.221.376 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/07/2022.
7 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/07/2022. 
8 FUEVN100  FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 14/07/2022.