Điểm tin giao dịch 15.07.2022

15/07/2022 16:56

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
15-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,179.25 -2.92 -0.25 13,116.39      
VN30 1,220.14 -1.80 -0.15 5,143.61      
VNMIDCAP 1,595.98 -1.04 -0.07 5,335.80      
VNSMALLCAP 1,438.81 -2.75 -0.19 1,652.00      
VN100 1,174.82 -1.44 -0.12 10,479.42      
VNALLSHARE 1,189.85 -1.52 -0.13 12,131.42      
VNXALLSHARE 1,929.33 -2.28 -0.12 13,459.75      
VNCOND 1,854.82 -29.37 -1.56 525.15      
VNCONS 818.18 -6.66 -0.81 938.03      
VNENE 498.12 -4.22 -0.84 142.88      
VNFIN 1,254.06 -2.31 -0.18 3,655.22      
VNHEAL 1,665.46 -0.12 -0.01 49.73      
VNIND 789.98 -2.30 -0.29 2,168.71      
VNIT 2,612.04 -20.98 -0.80 179.97      
VNMAT 1,775.63 47.83 2.77 2,237.15      
VNREAL 1,446.50 0.03 0.00 1,865.98      
VNUTI 902.15 -1.14 -0.13 365.28      
VNDIAMOND 1,803.00 -10.95 -0.60 2,172.85      
VNFINLEAD 1,634.09 -4.57 -0.28 3,277.21      
VNFINSELECT 1,672.66 -3.10 -0.18 3,655.22      
VNSI 1,889.42 -11.00 -0.58 3,201.14      
VNX50 1,974.17 -4.19 -0.21 8,185.22      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 543,854,200 11,379    
Thỏa thuận 60,159,932 1,737    
Tổng 604,014,132 13,116    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 48,006,900 CRE 6.99% SVC -7.50%    
2 VND 22,697,400 TNC 6.99% LCM -6.86%    
3 MBB 18,305,100 CTF 6.96% DTT -6.80%    
4 STB 18,014,600 VSH 6.92% CTD -4.99%    
5 HNG 16,940,200 AAT 6.92% HRC -4.84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
30,866,740 5.11% 46,045,630 7.62% -15,178,890
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
746 5.69% 1,241 9.46% -495
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9,574,200 HPG 219,583,425 STB 84,581,130  
2 VND 3,405,500 MWG 146,140,190 CTG 44,265,807  
3 STB 2,817,300 MSN 112,624,222 NLG 27,851,287  
4 SSI 2,625,800 FPT 100,221,329 DPM 25,702,400  
5 MWG 2,353,200 UIC 68,817,060 GEX 21,979,680  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PTB PTB niêm yết và giao dịch bổ sung 19.438.962 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 15/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/07/2022.
2 THG THG niêm yết và giao dịch bổ sung 3.992.587 cp (phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 15/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/07/2022.
3 THG THG niêm yết và giao dịch bổ sung 3.992.587 cp (phát hành trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 15/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/07/2022.
4 FIR FIR niêm yết và giao dịch bổ sung 17.428.129 cp (phát hành cho cổ đông hiện hữu và tăng vốn) tại HOSE ngày 15/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.
5 PPC PPC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4,5%, ngày thanh toán: 17/08/2022.
6 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 100.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 15/07/2022.