Điểm tin giao dịch 18.07.2022

18/07/2022 17:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
18-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,176.49 -2.76 -0.23 11,233.75      
VN30 1,214.28 -5.86 -0.48 3,615.59      
VNMIDCAP 1,599.04 3.06 0.19 5,214.56      
VNSMALLCAP 1,447.01 8.20 0.57 1,441.68      
VN100 1,171.29 -3.53 -0.30 8,830.14      
VNALLSHARE 1,187.08 -2.77 -0.23 10,271.82      
VNXALLSHARE 1,924.89 -4.44 -0.23 11,486.94      
VNCOND 1,847.84 -6.98 -0.38 439.76      
VNCONS 822.56 4.38 0.54 985.13      
VNENE 504.98 6.86 1.38 107.13      
VNFIN 1,253.68 -0.38 -0.03 3,176.93      
VNHEAL 1,665.51 0.05 0.00 15.03      
VNIND 790.65 0.67 0.08 2,255.69      
VNIT 2,642.51 30.47 1.17 147.77      
VNMAT 1,748.10 -27.53 -1.55 1,311.38      
VNREAL 1,430.76 -15.74 -1.09 1,594.56      
VNUTI 904.62 2.47 0.27 234.37      
VNDIAMOND 1,806.60 3.60 0.20 1,715.95      
VNFINLEAD 1,628.84 -5.25 -0.32 2,746.92      
VNFINSELECT 1,672.17 -0.49 -0.03 3,176.93      
VNSI 1,884.19 -5.23 -0.28 2,473.54      
VNX50 1,966.46 -7.71 -0.39 6,715.73      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 480,514,500 10,080    
Thỏa thuận 43,213,815 1,154    
Tổng 523,728,315 11,234    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 21,942,400 PTC 6.97% CLW -6.98%    
2 HPG 20,172,000 HNG 6.92% UIC -6.95%    
3 VND 19,723,900 ST8 6.91% DTT -6.93%    
4 HNG 18,394,400 VCF 6.89% LEC -6.87%    
5 SSI 18,121,400 HVX 6.87% LCM -6.67%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
25,546,460 4.88% 33,474,960 6.39% -7,928,500
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
714 6.35% 830 7.39% -117
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 VND 3,324,400 REE 231,355,968 STB 83,554,330  
2 REE 2,869,520 VHM 135,836,540 CTG 44,360,907  
3 HPG 2,706,700 DPM 106,547,560 NLG 27,927,287  
4 VHM 2,291,900 MSN 92,866,210 DPM 26,389,300  
5 DPM 2,093,100 MWG 77,343,410 GEX 21,543,880  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 GEX GEX niêm yết và giao dịch bổ sung 5.403.785 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE ngày 18/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/08/2021.
2 CPOW2201  CPOW2201 (chứng quyền POW.KIS.M.CA.T.01) hủy niêm yết 5.000.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 18/07/2022, ngày GD cuối cùng: 13/07/2022.
3 CVPB2203  CVPB2203 (chứng quyền VPB.KIS.M.CA.T.03) hủy niêm yết 1.450.000 cq tại HOSE (do đáo hạn), ngày hủy niêm yết: 18/07/2022, ngày GD cuối cùng: 13/07/2022.
4 HDC HDC niêm yết và giao dịch bổ sung 21.616.029 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 18/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/07/2022.
5 ACB ACB niêm yết và giao dịch bổ sung 675.366.031 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 18/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 06/07/2022.
6 ABT ABT nhận quyết định niêm yết bổ sung 280.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022.
7 CMSN2209  CMSN2209 (chứng quyền MSN.KIS.M.CA.T.17 – Mã chứng khoán cơ sở: MSN) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 18/07/2022 với số lượng 4.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 19,8539:1, với giá: 111.413 đồng/cq.
8 CNVL2208  CNVL2208 (chứng quyền NVL.KIS.M.CA.T.13 – Mã chứng khoán cơ sở: NVL) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 18/07/2022 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 16:1, với giá: 79.999 đồng/cq.
9 DC4 DC4 nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.499.723 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022.
10 TIP TIP thông báo thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 39.004.714 cp chào bán cho cổ đông hiện hữu).
11 AAA AAA thông báo thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 55.840.000 cp chào bán ra công chúng).
12 ABT ABT nhận quyết định niêm yết bổ sung 280.000 cp (phát hành ESOP) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022.
13 DC4 DC4 nhận quyết định niêm yết bổ sung 2.499.723 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022.
14 FUEKIV30  FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 7.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022. 
15 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 6.000.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022. 
16 SSB SSB thông báo thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành (tăng 321.098.268 cp phát hành trả cổ tức và tăng vốn).