HOSE: Cập nhật thông tin Bộ chỉ số VNX-Index tháng 7/2022

18/07/2022 16:00

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội công bố cập nhật Khối lượng lưu hành tính chỉ số, Tỷ lệ free float và Giới hạn tỷ trọng vốn hóa của Bộ chỉ số VNX-Index có hiệu lực ngày 01/08/2022, chi tiết file đính kèm: