Điểm tin giao dịch 26.07.2022

26/07/2022 16:49

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
26-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,185.07 -3.43 -0.29 9,446.83      
VN30 1,218.49 -4.11 -0.34 3,343.46      
VNMIDCAP 1,604.52 -11.37 -0.70 4,210.57      
VNSMALLCAP 1,444.59 -10.43 -0.72 1,230.10      
VN100 1,175.15 -5.28 -0.45 7,554.04      
VNALLSHARE 1,190.53 -5.61 -0.47 8,784.14      
VNXALLSHARE 1,927.86 -9.61 -0.50 9,685.65      
VNCOND 1,879.49 -10.70 -0.57 381.47      
VNCONS 844.93 -3.89 -0.46 911.68      
VNENE 500.89 2.89 0.58 96.62      
VNFIN 1,254.27 -3.34 -0.27 2,719.22      
VNHEAL 1,717.31 -0.71 -0.04 22.24      
VNIND 799.54 -6.08 -0.75 1,611.56      
VNIT 2,709.48 -13.05 -0.48 165.26      
VNMAT 1,676.87 -19.14 -1.13 1,345.60      
VNREAL 1,424.22 -6.65 -0.46 1,307.74      
VNUTI 921.67 -8.89 -0.96 218.70      
VNDIAMOND 1,813.82 -14.79 -0.81 1,719.54      
VNFINLEAD 1,627.32 -4.04 -0.25 2,490.12      
VNFINSELECT 1,672.95 -4.46 -0.27 2,719.22      
VNSI 1,869.25 -12.05 -0.64 2,038.06      
VNX50 1,972.37 -9.06 -0.46 5,196.71      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 388,328,300 8,070    
Thỏa thuận 46,474,005 1,377    
Tổng 434,802,305 9,447    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 26,422,200 TDG 6.97% SVI -6.88%    
2 SSI 16,657,400 ST8 6.97% VOS -6.82%    
3 HAG 15,321,000 IMP 6.93% ACL -6.78%    
4 VND 14,054,700 CLW 6.92% VSH -6.74%    
5 EIB 13,840,600 BMC 6.82% CSM -6.72%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
22,805,000 5.24% 25,178,300 5.79% -2,373,300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
586 6.20% 531 5.63% 54
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 2,410,900 VNM 124,877,817 STB 81,765,630  
2 VNM 1,724,000 MWG 96,569,160 CTG 46,816,807  
3 MWG 1,504,600 FPT 63,709,471 NLG 28,244,287  
4 LPB 1,435,400 MSN 57,334,030 DPM 26,598,100  
5 SSI 1,196,100 HPG 52,555,650 GEX 24,540,880  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 HPG HPG niêm yết và giao dịch bổ sung 1.341.862.994 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 26/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/07/2022.
2 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 1.500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/07/2022. 
3 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/07/2022. 
4 FUEVFVND  FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/07/2022. 
5 FUEVN100  FUEVN100 niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 26/07/2022.