Điểm tin giao dịch 27.07.2022

27/07/2022 16:54

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
27-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,191.04 5.97 0.50 10,023.84      
VN30 1,219.43 0.94 0.08 3,717.61      
VNMIDCAP 1,621.87 17.35 1.08 4,317.44      
VNSMALLCAP 1,454.57 9.98 0.69 1,436.05      
VN100 1,179.45 4.30 0.37 8,035.04      
VNALLSHARE 1,195.19 4.66 0.39 9,471.09      
VNXALLSHARE 1,936.06 8.20 0.43 10,283.18      
VNCOND 1,864.90 -14.59 -0.78 497.44      
VNCONS 847.58 2.65 0.31 1,378.25      
VNENE 501.43 0.54 0.11 82.69      
VNFIN 1,259.75 5.48 0.44 2,960.85      
VNHEAL 1,705.09 -12.22 -0.71 20.89      
VNIND 808.93 9.39 1.17 1,552.53      
VNIT 2,721.06 11.58 0.43 125.32      
VNMAT 1,665.82 -11.05 -0.66 1,226.98      
VNREAL 1,434.11 9.89 0.69 1,429.51      
VNUTI 927.03 5.36 0.58 190.01      
VNDIAMOND 1,814.91 1.09 0.06 1,604.60      
VNFINLEAD 1,632.25 4.93 0.30 2,617.97      
VNFINSELECT 1,680.26 7.31 0.44 2,960.85      
VNSI 1,876.93 7.68 0.41 1,993.22      
VNX50 1,977.30 4.93 0.25 6,313.38      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 387,799,200 7,988    
Thỏa thuận 57,344,236 2,036    
Tổng 445,143,436 10,024    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 28,715,987 BMC 6.99% ST8 -32.59%    
2 VND 18,093,040 PNC 6.98% CTF -6.90%    
3 SSI 17,854,700 CIG 6.97% SSC -6.82%    
4 LPB 14,349,400 VGC 6.94% CLW -6.76%    
5 HAG 13,171,500 SMA 6.91% SPM -6.49%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
30,811,232 6.92% 27,745,432 6.23% 3,065,800
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,251 12.48% 632 6.30% 619
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 KDC 9,558,400 KDC 621,297,570 STB 81,632,530  
2 HPG 8,658,000 MWG 261,294,360 CTG 46,826,607  
3 MWG 4,174,500 HPG 183,923,155 NLG 28,342,587  
4 VPB 4,092,400 VPB 121,135,040 DPM 26,630,100  
5 LPB 2,153,200 FPT 85,536,174 GEX 24,648,180  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 ST8 ST8 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 85%, ngày thanh toán: 08/08/2022.
2 TTA TTA giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8 (số lượng dự kiến: 11.663.992 cp).
3 CMWG2207  CMWG2207 (chứng quyền CMWG01MBS22CE – Mã chứng khoán cơ sở: MWG) chính thức giao dịch lần đầu tại HOSE ngày 27/07/2022 với số lượng 5.000.000 chứng quyền. Tỷ lệ chuyển đổi: 5,9652:1, với giá: 74.565 đồng/cq.
4 DBC DBC nhận quyết định niêm yết bổ sung 11.522.999 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/07/2022.
5 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/07/2022.