Điểm tin giao dịch 28.07.2022

28/07/2022 16:55

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
28-07-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,208.12 17.08 1.43 15,346.94      
VN30 1,236.14 16.71 1.37 5,639.38      
VNMIDCAP 1,646.71 24.84 1.53 6,613.74      
VNSMALLCAP 1,477.34 22.77 1.57 1,931.29      
VN100 1,196.16 16.71 1.42 12,253.12      
VNALLSHARE 1,212.26 17.07 1.43 14,184.41      
VNXALLSHARE 1,964.71 28.65 1.48 16,133.33      
VNCOND 1,868.18 3.28 0.18 633.82      
VNCONS 852.91 5.33 0.63 1,691.58      
VNENE 510.44 9.01 1.80 164.26      
VNFIN 1,285.30 25.55 2.03 4,839.78      
VNHEAL 1,710.50 5.41 0.32 29.02      
VNIND 823.21 14.28 1.77 2,510.60      
VNIT 2,711.46 -9.60 -0.35 233.11      
VNMAT 1,686.23 20.41 1.23 1,409.14      
VNREAL 1,454.53 20.42 1.42 2,248.10      
VNUTI 941.25 14.22 1.53 420.76      
VNDIAMOND 1,830.19 15.28 0.84 2,473.42      
VNFINLEAD 1,676.57 44.32 2.72 4,294.14      
VNFINSELECT 1,714.34 34.08 2.03 4,839.78      
VNSI 1,901.87 24.94 1.33 3,255.07      
VNX50 2,007.87 30.57 1.55 9,783.98      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 620,546,700 13,956    
Thỏa thuận 48,308,485 1,391    
Tổng 668,855,185 15,347    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 STB 42,103,200 TNC 6.99% PDN -6.92%    
2 HAG 29,089,900 CRC 6.98% ST8 -6.91%    
3 HPG 23,510,500 HUB 6.98% DBC -6.82%    
4 VPB 21,016,300 VPH 6.98% LEC -6.67%    
5 POW 20,051,800 ABS 6.90% HAS -6.11%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
44,660,600 6.68% 26,918,600 4.02% 17,742,000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,443 9.40% 767 5.00% 676
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,051,700 KDC 348,405,180 STB 85,462,130  
2 KDC 5,358,400 HPG 172,725,565 CTG 47,709,307  
3 STB 5,164,400 MWG 167,235,530 NLG 28,460,887  
4 SSI 2,868,600 STB 126,065,520 DPM 26,724,500  
5 MWG 2,626,600 VNM 112,234,986 GEX 24,851,380  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 CMX CMX giao dịch không hưởng quyền –  thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 9.081.750 cp).
2 DC4 DC4 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.499.723 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 28/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 18/07/2022.
3 SSB SSB niêm yết và giao dịch bổ sung 321.098.268 cp (phát hành tăng vốn và trả cổ tức) tại HOSE ngày 28/07/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/07/2022.
4 E1VFVN30  E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 2.500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/07/2022. 
5 FUEKIV30  FUEKIV30 niêm yết và giao dịch bổ sung 5.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/07/2022. 
6 FUESSVFL  FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 1.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/07/2022.