Điểm tin giao dịch 03.08.2022

03/08/2022 17:09

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
03-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,249.76 8.14 0.66 17,567.77      
VN30 1,269.83 3.86 0.30 6,656.72      
VNMIDCAP 1,702.12 18.56 1.10 7,642.74      
VNSMALLCAP 1,535.55 17.16 1.13 2,298.08      
VN100 1,230.97 6.67 0.54 14,299.46      
VNALLSHARE 1,248.54 7.35 0.59 16,597.53      
VNXALLSHARE 2,023.28 11.97 0.60 17,817.47      
VNCOND 1,878.15 -4.87 -0.26 552.60      
VNCONS 859.76 4.20 0.49 1,602.80      
VNENE 522.37 4.95 0.96 253.95      
VNFIN 1,329.97 6.88 0.52 5,501.39      
VNHEAL 1,679.99 12.05 0.72 22.96      
VNIND 852.97 8.68 1.03 2,739.42      
VNIT 2,714.02 -5.12 -0.19 235.40      
VNMAT 1,830.82 57.10 3.22 3,094.39      
VNREAL 1,493.55 -0.17 -0.01 2,207.91      
VNUTI 961.68 10.41 1.09 379.19      
VNDIAMOND 1,865.30 4.11 0.22 2,687.39      
VNFINLEAD 1,746.05 12.03 0.69 5,085.62      
VNFINSELECT 1,772.62 8.77 0.50 4,970.22      
VNSI 1,953.82 7.05 0.36 3,555.66      
VNX50 2,061.05 7.63 0.37 10,831.52      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 702,358,600 15,265    
Thỏa thuận 87,156,299 2,303    
Tổng 789,514,899 17,568    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 58,946,000 HVX 6.98% ROS -6.94%    
2 SHB 31,231,200 TVB 6.98% TNC -6.69%    
3 HNG 27,495,500 NKG 6.98% TDP -6.21%    
4 VND 27,344,800 VTO 6.97% SPM -6.20%    
5 NKG 26,031,500 APG 6.96% BTT -5.84%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
59,039,640 7.48% 33,970,640 4.30% 25,069,000
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,630 9.28% 977 5.56% 653
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,339,100 VNM 197,802,420 STB 98,853,430  
2 STB 7,565,700 HPG 195,304,120 CTG 54,208,707  
3 SSI 6,222,500 STB 191,685,000 NLG 30,730,787  
4 VNM 2,710,000 SSI 144,421,730 DPM 26,681,200  
5 VND 2,396,000 MSN 139,327,740 GEX 25,746,180  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 BTT BTT giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 07%, ngày thanh toán: 15/08/2022.
2 HDB HDB giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong từ 12/08/2022 đến 22/08/2022.