Điểm tin giao dịch 04.08.2022

04/08/2022 16:51

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
04-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,254.15 4.39 0.35 17,006.79      
VN30 1,277.73 7.90 0.62 6,321.14      
VNMIDCAP 1,696.04 -6.08 -0.36 7,351.42      
VNSMALLCAP 1,535.36 -0.19 -0.01 2,282.70      
VN100 1,234.97 4.00 0.32 13,672.55      
VNALLSHARE 1,252.26 3.72 0.30 15,955.25      
VNXALLSHARE 2,029.43 6.15 0.30 17,192.93      
VNCOND 1,896.96 18.81 1.00 734.84      
VNCONS 853.72 -6.04 -0.70 1,682.75      
VNENE 523.10 0.73 0.14 287.72      
VNFIN 1,335.67 5.70 0.43 5,542.63      
VNHEAL 1,677.87 -2.12 -0.13 26.50      
VNIND 849.23 -3.74 -0.44 2,747.62      
VNIT 2,759.30 45.28 1.67 363.49      
VNMAT 1,826.86 -3.96 -0.22 1,929.12      
VNREAL 1,505.68 12.13 0.81 2,321.53      
VNUTI 950.09 -11.59 -1.21 312.08      
VNDIAMOND 1,874.55 9.25 0.50 2,892.50      
VNFINLEAD 1,751.59 5.54 0.32 5,119.62      
VNFINSELECT 1,780.89 8.27 0.47 5,189.24      
VNSI 1,968.65 14.83 0.76 3,675.31      
VNX50 2,071.31 10.26 0.50 10,479.84      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 655,935,800 15,124    
Thỏa thuận 68,812,864 1,883    
Tổng 724,748,664 17,007    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 30,121,900 DC4 6.99% STK -12.41%    
2 VND 29,973,600 DAT 6.94% MDG -6.80%    
3 SSI 20,941,700 PDN 6.92% VGC -4.91%    
4 VPB 20,578,400 UDC 6.92% TTE -4.13%    
5 SHB 19,265,220 PTL 6.91% VRC -3.92%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
49,734,900 6.86% 49,811,660 6.87% -76,760
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,419 8.34% 1,360 8.00% 59
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 9,502,100 HPG 224,926,965 STB 100,341,630  
2 SSI 5,145,600 VHM 194,794,030 CTG 55,803,607  
3 VND 4,016,100 MSN 182,551,130 NLG 31,010,387  
4 VHM 3,102,300 VCB 136,467,580 DPM 26,718,200  
5 STB 2,909,000 SSI 120,746,295 GEX 25,728,380  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 STK STK giao dịch không hưởng quyền –  thực hiện quyền mua theo tỷ lệ 5:1 (số lượng dự kiến: 13.637.058 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/08/2022 đến 29/08/2022.
2 STK STK giao dịch không hưởng quyền –  thực hiện phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 5:1 (số lượng dự kiến: 13.637.058 cp), với giá 10.000 đ/cp, thời gian chuyển nhượng quyền mua từ 16/08/2022 đến 29/08/2022.
3 L10 L10 giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 25/08/2022.
4 VFG VFG giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 25/08/2022.
5 TVB TVB nhận quyết định niêm yết bổ sung 81.558 cp (phát hành chào bán cho cổ đông hiện hữu) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/08/2022.
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/08/2022. 
7 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (tăng)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 04/08/2022.