Điểm tin giao dịch 05.08.2022

05/08/2022 17:53

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
05-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,252.74 -1.41 -0.11 15,562.75      
VN30 1,272.06 -5.67 -0.44 5,747.95      
VNMIDCAP 1,706.30 10.26 0.60 6,070.25      
VNSMALLCAP 1,550.76 15.40 1.00 2,866.90      
VN100 1,233.39 -1.58 -0.13 11,818.21      
VNALLSHARE 1,251.80 -0.46 -0.04 14,685.11      
VNXALLSHARE 2,029.63 0.20 0.01 15,918.52      
VNCOND 1,894.80 -2.16 -0.11 564.54      
VNCONS 840.54 -13.18 -1.54 1,194.05      
VNENE 535.47 12.37 2.36 326.46      
VNFIN 1,338.38 2.71 0.20 4,513.53      
VNHEAL 1,667.98 -9.89 -0.59 19.08      
VNIND 853.40 4.17 0.49 2,241.71      
VNIT 2,750.47 -8.83 -0.32 232.51      
VNMAT 1,816.08 -10.78 -0.59 1,991.56      
VNREAL 1,507.73 2.05 0.14 3,030.88      
VNUTI 962.67 12.58 1.32 566.35      
VNDIAMOND 1,871.19 -3.36 -0.18 1,829.80      
VNFINLEAD 1,760.62 9.03 0.52 4,062.35      
VNFINSELECT 1,784.69 3.80 0.21 4,256.64      
VNSI 1,973.96 5.31 0.27 3,138.14      
VNX50 2,066.69 -4.62 -0.22 9,263.83      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 604,391,400 13,530    
Thỏa thuận 94,248,352 2,033    
Tổng 698,639,752 15,563    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 NVT 56,949,440 APG 6.99% SCS -45.99%    
2 HPG 42,536,671 HOT 6.95% TPC -6.90%    
3 SSI 28,994,000 TGG 6.92% THI -5.38%    
4 VND 28,980,600 PTC 6.90% TCR -4.36%    
5 POW 25,259,000 ITC 6.87% PJT -3.65%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
46,245,500 6.62% 51,887,061 7.43% -5,641,561
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,237 7.95% 1,542 9.91% -305
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 23,269,371 HPG 542,009,732 STB 100,999,130  
2 SSI 6,490,300 AGG 200,473,745 CTG 55,910,907  
3 AGG 5,011,850 SSI 155,090,255 NLG 31,479,187  
4 MWG 2,368,200 MWG 149,365,380 DPM 26,725,600  
5 GMD 1,248,800 MSN 129,349,930 GEX 25,384,380  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 VFG VFG niêm yết và giao dịch bổ sung 190.163 cp (ESOP) tại HOSE ngày 05/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 09/08/2019.
2 GIL GIL niêm yết và giao dịch bổ sung 306.553 cp (thưởng ESOP lần 3) tại HOSE ngày 05/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 19/09/2019.
3 SZL SZL giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2022, dự  kiến tổ chức đại hội vào tháng 08-09/2022 tại trụ sở công ty.
4 SCS SCS giao dịch không hưởng quyền – thực hiện phát hành tăng vốn theo tỷ lệ 100:85 (số lượng dự kiến: 43.133.845 cp).
5 BRC BRC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 12%, ngày thanh toán: 30/08/2022.
6 DBC DBC niêm yết và giao dịch bổ sung 11.522.999 cp (phát hành trả cổ tức) tại HOSE ngày 05/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 27/07/2022.
7 PVD PVD giao dịch không hưởng quyền – Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 10:1 (số lượng dự kiến: 50.535.081 cp).
8 KDH KDH niêm yết và giao dịch bổ sung 64.292.926 cp (phát hành trả cổ tức + ESOP) tại HOSE ngày 05/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/08/2022.
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 9.300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 05/08/2022.