Thông báo đấu giá bán cổ phần của Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện do Công ty Cổ phần COKYVINA sở hữu

08/08/2022 09:43

1. Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Công ty Cổ phần COKYVINA
– Tên doanh nghiệp đấu giá: Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
– Địa chỉ: Tầng 8 – Tòa nhà số 4A Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội-
– Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ ….
– Vốn điều lệ: 803.957.090.000 đồng
– Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
– Giá khởi điểm: 69.000 đồng/cổ phần
– Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 1.046.930 cổ phần
– Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 1.046.930 cổ phần
2. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Quy chế đấu giá.
3. Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:
– Thời gian: Từ 8h30 ngày 09/08/2022 đến 15h30 ngày 30/08/2022 (Sáng từ 8h30 – 11h30; chiều từ 13h30 – 17h00 các ngày làm việc)
– Địa điểm:
+ Công ty CP Chứng khoán Asean – tầng 4, Số 18 Lý Thường Kiệt, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, TP Hà Nội
+ Chi nhánh Công ty CP Chứng khoán Asean – Tầng 2, 77- 79 Phó Đức Chính, P. Nguyễn Thái Bình, Q.1, Tp. HCM
4. Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:
– Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 07/09/2022
– Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean
5. Thời gian và địa điểm đấu giá:
– Thời gian: 09h00 ngày 09/09/2022
– Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
6. Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 12/09/2022 đến ngày 16/09/2022
7. Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 13/09/2022 đến ngày 16/09/2022
Các tài liệu đính kèm (click để tải về):

 

File đính kèm