Điểm tin giao dịch 08.08.2022

08/08/2022 16:47

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
08-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,256.75 4.01 0.32 15,799.94      
VN30 1,276.70 4.64 0.36 5,223.75      
VNMIDCAP 1,713.49 7.19 0.42 6,834.05      
VNSMALLCAP 1,565.21 14.45 0.93 2,659.20      
VN100 1,238.10 4.71 0.38 12,057.80      
VNALLSHARE 1,257.13 5.33 0.43 14,717.00      
VNXALLSHARE 2,038.30 8.67 0.43 16,149.12      
VNCOND 1,912.59 17.79 0.94 759.11      
VNCONS 843.21 2.67 0.32 1,525.17      
VNENE 551.36 15.89 2.97 305.73      
VNFIN 1,345.68 7.30 0.55 4,829.68      
VNHEAL 1,669.93 1.95 0.12 18.06      
VNIND 855.76 2.36 0.28 2,447.43      
VNIT 2,761.79 11.32 0.41 187.06      
VNMAT 1,841.14 25.06 1.38 2,135.85      
VNREAL 1,502.74 -4.99 -0.33 2,194.23      
VNUTI 969.26 6.59 0.68 306.70      
VNDIAMOND 1,885.76 14.57 0.78 2,465.98      
VNFINLEAD 1,772.40 11.78 0.67 4,331.97      
VNFINSELECT 1,794.85 10.16 0.57 4,394.31      
VNSI 1,981.88 7.92 0.40 3,344.29      
VNX50 2,074.43 7.74 0.37 9,236.40      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 634,015,600 14,073    
Thỏa thuận 65,326,802 1,727    
Tổng 699,342,402 15,800    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 38,129,400 NVT 7.00% VFG -6.90%    
2 HPG 30,365,700 TNT 6.98% ROS -6.79%    
3 SHB 24,687,716 TPC 6.98% PDN -6.74%    
4 VND 23,484,200 ANV 6.97% HOT -5.17%    
5 SSI 21,251,600 ACL 6.96% LBM -4.95%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
33,778,500 4.83% 34,463,600 4.93% -685,100
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
836 5.29% 936 5.92% -100
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 4,295,200 VHM 153,481,590 STB 101,599,330  
2 SSI 3,866,700 VNM 146,198,160 CTG 56,306,207  
3 VHM 2,484,300 MWG 112,191,201 NLG 32,102,787  
4 VNM 2,023,100 HPG 101,378,705 DPM 26,691,800  
5 PVD 2,014,400 SSI 95,922,575 GEX 25,406,980  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 SBT SBT giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHCĐ thường niên và phát hành cổ phiếu chia cổ tức, dự kiến lấy ý kiến cổ đông trong quý 3/2022.
2 SVT SVT niêm yết và giao dịch bổ sung 3.473.795 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE ngày 08/08/2025, ngày niêm yết có hiệu lực: 28/07/2022.
3 AAA AAA niêm yết và giao dịch bổ sung 55.840.000 cp (phát hành chào bán ra công chúng) tại HOSE ngày 08/08/2022, ngày niêm yết có hiệu lực: 01/08/2022.
4 MWG MWG nhận quyết định niêm yết giảm 232.000 cp (hủy số lượng cổ phiếu quỹ) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2022.
5 CTF CTF nhận quyết định niêm yết bổ sung 3.619.766 cp (phát hành trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2022.
6 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 5.300.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2022. 
7 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 4.400.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 08/08/2022.