Điểm tin giao dịch 11.08.2022

11/08/2022 17:05

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
11-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,252.07 -4.43 -0.35 18,777.03      
VN30 1,272.33 -4.82 -0.38 6,633.20      
VNMIDCAP 1,696.68 -20.91 -1.22 8,507.25      
VNSMALLCAP 1,556.22 -23.59 -1.49 2,753.33      
VN100 1,231.47 -7.84 -0.63 15,140.45      
VNALLSHARE 1,250.36 -8.86 -0.70 17,893.78      
VNXALLSHARE 2,027.71 -15.14 -0.74 19,824.36      
VNCOND 1,901.83 -19.52 -1.02 666.25      
VNCONS 843.25 -4.44 -0.52 1,725.68      
VNENE 554.81 -3.17 -0.57 357.27      
VNFIN 1,331.67 -7.44 -0.56 6,048.56      
VNHEAL 1,667.23 -0.92 -0.06 20.47      
VNIND 850.00 -14.93 -1.73 3,574.05      
VNIT 2,756.61 0.62 0.02 298.10      
VNMAT 1,815.01 -33.84 -1.83 2,219.16      
VNREAL 1,509.89 -4.89 -0.32 2,540.76      
VNUTI 966.14 -0.70 -0.07 435.26      
VNDIAMOND 1,868.42 -16.62 -0.88 2,538.15      
VNFINLEAD 1,753.14 -10.56 -0.60 5,476.77      
VNFINSELECT 1,777.52 -9.01 -0.50 5,582.10      
VNSI 1,968.68 -15.36 -0.77 3,911.15      
VNX50 2,063.53 -12.10 -0.58 11,672.75      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 765,336,500 17,258    
Thỏa thuận 45,217,140 1,519    
Tổng 810,553,640 18,777    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 VND 37,946,100 TPC 7.00% VFG -6.97%    
2 HPG 34,705,700 PDN 6.94% DC4 -6.91%    
3 HAG 33,082,900 DTA 6.89% PNC -6.87%    
4 SSI 28,045,800 VMD 6.83% NVT -6.81%    
5 SHB 25,391,200 MCG 6.81% MDG -6.65%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
44,085,000 5.44% 43,264,840 5.34% 820,160
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
1,180 6.29% 1,106 5.89% 74
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SSI 5,413,000 VNM 155,176,830 STB 102,418,530  
2 HPG 4,672,600 SSI 133,008,420 CTG 58,129,807  
3 STB 3,075,300 VHM 128,398,700 NLG 33,429,387  
4 VND 2,219,000 FPT 119,995,560 DPM 26,683,100  
5 VNM 2,157,700 VCB 111,090,240 GEX 25,597,780  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 3.800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/08/2022. 
2 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm)  tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 11/08/2022.