Điểm tin giao dịch 12.08.2022

12/08/2022 16:54

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
12-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,262.33 10.26 0.82 13,057.09      
VN30 1,280.96 8.63 0.68 4,111.48      
VNMIDCAP 1,716.69 20.01 1.18 6,221.62      
VNSMALLCAP 1,571.70 15.48 0.99 2,347.01      
VN100 1,241.68 10.21 0.83 10,333.10      
VNALLSHARE 1,260.90 10.54 0.84 12,680.11      
VNXALLSHARE 2,045.37 17.66 0.87 13,723.96      
VNCOND 1,903.90 2.07 0.11 767.23      
VNCONS 849.57 6.32 0.75 1,288.72      
VNENE 557.70 2.89 0.52 213.91      
VNFIN 1,343.64 11.97 0.90 3,538.40      
VNHEAL 1,664.92 -2.31 -0.14 14.64      
VNIND 859.83 9.83 1.16 2,291.96      
VNIT 2,780.07 23.46 0.85 198.03      
VNMAT 1,854.09 39.08 2.15 2,074.80      
VNREAL 1,515.60 5.71 0.38 1,999.28      
VNUTI 974.18 8.04 0.83 288.95      
VNDIAMOND 1,874.21 5.79 0.31 1,479.33      
VNFINLEAD 1,772.74 19.60 1.12 3,120.41      
VNFINSELECT 1,793.55 16.03 0.90 3,275.58      
VNSI 1,982.65 13.97 0.71 2,285.44      
VNX50 2,080.38 16.85 0.82 7,988.19      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 508,817,800 12,108    
Thỏa thuận 33,218,580 949    
Tổng 542,036,380 13,057    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HPG 33,967,300 SVC 6.98% ABT -5.42%    
2 HSG 24,257,600 FRT 6.95% MCP -5.24%    
3 VND 21,203,000 SSC 6.94% MDG -4.84%    
4 SSI 17,378,600 VGC 6.94% ABR -4.09%    
5 SHB 16,554,091 LHG 6.91% GMH -4.04%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
33,323,000 6.15% 29,215,700 5.39% 4,107,300
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
896 6.86% 757 5.80% 138
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 HPG 8,283,700 HPG 195,989,785 STB 102,645,430  
2 MBB 4,098,400 VCB 153,942,350 CTG 58,237,707  
3 VCB 1,891,800 MBB 117,419,160 NLG 33,270,587  
4 VHM 1,622,500 VNM 113,197,470 DPM 26,483,800  
5 VNM 1,579,200 VHM 99,390,800 GEX 26,069,680  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 PAC PAC giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5%, ngày thanh toán: 31/08/2022.
2 ROS ROS giao dịch không hưởng quyền – tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, thời gian và địa điểm tổ chức đại hội công ty sẽ thông báo sau.
3 GIL GIL giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%, ngày thanh toán: 26/08/2022.
4 NVL NVL giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 24/08/2022 đến 05/09/2022.
5 PTL PTL giao dịch không hưởng quyền – lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh, dự kiến lấy ý kiến cổ đông từ 17/08/2022.
6 ROS ROS bị đưa vào diện đình chỉ giao dịch kể từ ngày 12/08/2022.
7 CCL CCL nhận quyết định niêm yết 5.699.694 cp (trả cổ tức năm 2021) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2022.
8 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 800.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2022. 
9 FUEVFVND FUEVFVND niêm yết và giao dịch bổ sung 500.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2022. 
10 FUESSVFL FUESSVFL niêm yết và giao dịch bổ sung 2.000.000 ccq (tăng) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 12/08/2022.