Điểm tin giao dịch 22.08.2022

22/08/2022 16:57

TỔNG HỢP THÔNG TIN GIAO DỊCH
TRADING SUMMARY 
   
    Ngày:
Date:
22-08-22          
                 
1. Chỉ số chứng khoán
     (Indices)
     
Chỉ số
Indices
  Đóng cửa
Closing value
Tăng/Giảm
+/- Change
Thay đổi (%)
% Change
GTGD (tỷ đồng)
Trading value (bil.dongs)
     
VNINDEX 1,260.43 -8.75 -0.69 14,839.12      
VN30 1,285.45 -9.48 -0.73 4,925.85      
VNMIDCAP 1,713.58 -5.09 -0.30 5,838.30      
VNSMALLCAP 1,559.78 -11.23 -0.71 3,296.79      
VN100 1,244.03 -7.52 -0.60 10,764.16      
VNALLSHARE 1,262.31 -7.75 -0.61 14,060.94      
VNXALLSHARE 2,042.75 -13.23 -0.64 15,741.05      
VNCOND 1,971.12 46.75 2.43 880.30      
VNCONS 868.05 -3.63 -0.42 1,198.23      
VNENE 574.09 4.75 0.83 325.97      
VNFIN 1,348.84 -7.73 -0.57 3,906.46      
VNHEAL 1,677.49 -2.36 -0.14 53.18      
VNIND 847.63 -10.84 -1.26 3,376.96      
VNIT 2,810.05 0.69 0.02 207.90      
VNMAT 1,811.60 -23.06 -1.26 1,520.08      
VNREAL 1,497.31 -21.53 -1.42 2,338.13      
VNUTI 962.15 -2.25 -0.23 248.35      
VNDIAMOND 1,902.98 8.05 0.42 2,164.62      
VNFINLEAD 1,777.08 -13.31 -0.74 3,490.29      
VNFINSELECT 1,797.53 -11.35 -0.63 3,655.09      
VNSI 1,995.57 -18.03 -0.90 2,946.55      
VNX50 2,083.43 -11.89 -0.57 8,370.68      
                 
2. Giao dịch toàn thị trường
    (Trading total)
   
Nội dung
Contents
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
   
Khớp lệnh 566,785,900 13,140    
Thỏa thuận 52,661,955 1,699    
Tổng 619,447,855 14,839    
                 
Top 5 chứng khoán giao dịch trong ngày
(Top volatile stock up to date)
   
STT
No.
Top 5 CP về KLGD
Top trading vol.
Top 5 CP tăng giá
Top gainer
Top 5 CP giảm giá
Top loser 
   
Mã CK
Code
KLGD (cp)
Trading vol. (shares)
Mã CK
Code
% Mã CK
Code
%    
1 HAG 34,766,100 BCM 7.00% MBB -16.30%    
2 HPG 24,098,700 EVG 6.93% EVF -8.11%    
3 VND 19,927,200 UIC 6.90% TNT -6.98%    
4 SSI 16,747,900 HOT 6.90% ITC -6.94%    
5 VSC 16,021,800 KPF 6.89% VOS -6.79%    
                 
Giao dịch của NĐTNN
(Foreigner trading)
Nội dung
Contents
Mua
Buying
% Bán
Selling
% Mua-Bán
Buying-Selling
KLGD (ck)
Trading vol. (shares)
17,664,495 2.85% 34,319,395 5.54% -16,654,900
GTGD (tỷ đồng)
Trading val. (bil. Dongs)
501 3.37% 730 4.92% -229
                 
Top 5 Chứng khoán giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài
(Top foreigner trading)
 
STT Top 5 CP về
KLGD NĐTNN
Top trading vol.
Top 5 CP về
GTGD NĐTNN
Top 5 CP về KLGD
 NĐTNN mua ròng 
 
1 SHB 2,907,000 MSN 120,524,510 STB 103,064,830  
2 HPG 2,273,900 VIC 73,796,100 CTG 59,379,007  
3 PVD 1,761,500 VNM 66,930,680 NLG 33,570,187  
4 SSI 1,740,200 KBC 59,277,250 GEX 27,479,380  
5 HDB 1,675,400 VHM 53,455,830 DPM 25,814,200  
                 
3. Sự kiện doanh nghiệp
STT Mã CK Sự kiện
1 MBB MBB giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:20 (số lượng dự kiến: 755.664.356 cp).
2 EVF EVF giao dịch không hưởng quyền – trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu theo tỷ lệ 100:8,2 (số lượng dự kiến: 26.607.930 cp).
3 HID HID nhận quyết định niêm yết bổ sung 18.000.000 cp (phát hành riêng lẻ tăng vốn) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2022.
4 E1VFVN30 E1VFVN30 niêm yết và giao dịch bổ sung 600.000 ccq (giảm) tại HOSE, ngày niêm yết có hiệu lực: 22/08/2022.