Thông báo điều chỉnh Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ (Loại LHG)

12/09/2022 11:08

Kính gửi: Quý Khách hàng

Công ty Cổ phần Chứng khoán Asean (Asean Securities) trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Khách hàng trong thời gian qua. Asean Securities thông báo loại các cổ phiếu sau ra khỏi Danh mục chứng khoán giao dịch ký quỹ cụ thể như sau:

STT Tên Thời gian áp dụng
1 LHG Công ty Cổ phần Long Hậu Từ ngày 12/09/2022

 

Các chứng khoán khác trong Danh mục chứng khoán được hỗ trợ cho vay giao dịch ký quỹ tại Asean Securities hiện đang áp dụng không thay đổi.

Trân trọng thông báo./.