HOSE: Kết quả giao dịch chứng khoán lô lẻ ngày đầu tiên

13/09/2022 17:18

Được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM (HOSE) đã thực hiện áp dụng giao dịch chứng khoán lô lẻ bắt đầu từ thứ Hai, ngày 12/09/2022. Trong ngày đầu tiên áp dụng, hệ thống giao dịch trên HOSE ghi nhận hoạt động ổn định và thông suốt. Theo đó, kết quả giao dịch chứng khoán lô lẻ như sau:

–    Tổng lệnh đặt giao dịch lô lẻ là 190.671 lệnh, chiếm khoảng 22% tổng lệnh đặt toàn thị trường;

–    Tỷ lệ khớp lệnh của giao dịch lô lẻ là 37,44% với khối lượng hơn 1,3 triệu chứng khoán.

Với các kết quả trên, kỳ vọng sẽ giúp nhà đầu tư chủ động trong việc nắm giữ, bán hoặc mua thêm các chứng khoán lô lẻ.