HOSE: Hội thảo “Tư duy lãnh đạo và thực thi quản trị Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững”

14/09/2022 16:28

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14/09/2022 – Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) phối hợp với Deloitte Việt Nam tổ chức hội thảo “Tư duy lãnh đạo và thực thi quản trị Biến đổi khí hậu & Phát triển bền vững”. Tham dự Hội thảo có sự hiện diện của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở GDCK TP.HCM, Lãnh đạo cấp cao Deloitte Việt Nam, Viện Thành viên Hội đồng Quản trị Việt Nam, Dragon Capital các thành viên HĐQT, CEO và ban điều hành các doanh nghiệp lớn, các Quỹ đầu tư, các nhà tư vấn trong lĩnh vực ESG cùng mốt số cơ quan báo chí (nội dung chi tiết xin xem tệp tin đính kèm).