Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần theo lô của Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam do SCIC sở hữu

22/11/2022 09:30

Ngày đấu giá: 21/11/2022
Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước
Tên doanh nghiệp phát hành cổ phần: Công ty Cổ phần Hạ tầng và Bất động sản Việt Nam
Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh: 19.528.409 cổ phần
Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
Giá khởi điểm: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
Tổng số NĐT đăng ký tham gia đấu giá: 2 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 2 NĐT
Tổng số phiếu tham dự chào bán cạnh tranh hợp lệ: 2 phiếu
Giá đặt mua cao nhất: 390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
Giá đặt mua thấp nhất: 390.569.000.000 đồng/lô cổ phần
Giá chào bán cạnh tranh thành công: 390.570.000.000 đồng/lô cổ phần
Tổng số NĐT trúng giá: 1 NĐT
+ Tổ chức: 0 NĐT
+ Cá nhân: 1 NĐT
Tổng số lượng cổ phần bán được: 19.528.409 cổ phần
+ Số lượng cổ phần trúng giá của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần
Tổng giá trị cổ phần bán được: 390.570.000.000 đồng
Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 27/11/2022

Thời gian hoàn trả tiền đặt cọc: Từ ngày 21/11/2022 đến ngày 25/11/2022