Quyết định chấp thuận niêm yết cổ phiếu

21/12/2020 16:58

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận đăng ký niêm yết cổ phiếu cho Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau: