Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

23/12/2020 10:49

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Đầu tư BKG Việt Nam (mã CK: BKG) như sau: