Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty

07/01/2021 17:21

Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex công bố Quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức vụ Chánh VP HĐQT kiêm Người phụ trách Quản trị Công ty như sau: