Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

13/01/2021 14:22

Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty như sau: