Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Tài chính

14/01/2021 17:20

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu công bố Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại chức vụ Giám đốc Tài chính như sau: