Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập công ty con

14/01/2021 17:10

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua góp vốn thành lập công ty con như sau: