Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN2013

26/01/2021 16:27

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN03MBS20CE (mã CK: CMSN2013) như sau: