Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

26/01/2021 13:21

Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát công bố Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và miễn nhiệm, bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty như sau: