Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2016

29/01/2021 17:20

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI công bố Quyết định của Chủ tịch HĐQT về việc thay đổi niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền VPB/5M/SSI/C/EU/Cash-09 (mã CK: CVPB2016) như sau: