Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động KD năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021

29/01/2021 16:40

Báo cáo thay đổiCông ty Cổ phần Chứng khoán FPT thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả hoạt động KD năm 2020 và kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2021 như sau: