Thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền

29/01/2021 16:27

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền của Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN (mã CK: PAN) như sau: