Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc

29/01/2021 16:23

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu thông báo Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm lại Phó Tổng Giám đốc như sau: