Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty Bảo hiểm MIC Đông Sài Gòn

04/02/2021 13:34

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội công bố Quyết định của HĐQT về việc thay đổi địa điểm trụ sở Công ty Bảo hiểm MIC Đông Sài Gòn như sau: