Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế

04/02/2021 13:31

Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI công bố Quyết định của Cục thuế TP.Hà Nội về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế như sau: