Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số chủ trương, công tác tại phiên họp HĐQT mở rộng tháng 02/2021

08/02/2021 17:23

Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua một số chủ trương, công tác tại phiên họp HĐQT mở rộng tháng 02/2021 như sau: