Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CVPB2101

08/02/2021 10:30

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.VPB.VND.M.CA.T.2020.02 (mã CK: CVPB2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau: