Quyết định về việc chấp thuận niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền CMBB2101

08/02/2021 10:06

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định về việc chấp thuận đăng ký niêm yết chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền.MBB.VND.M.CA.T.2020.03 (mã CK: CMBB2101) do Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDIRECT phát hành như sau: