Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN2013

08/02/2021 09:53

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CMSN03MBS20CE (mã CK: CMSN2013) do Công ty Cổ phần Chứng khoán MB phát hành như sau: