Thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên

08/02/2021 09:42

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của Công ty Cổ phần Clever Group (mã CK: ADG) như sau: