Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Bùi Thị Hải Vân

17/02/2021 16:52

Bùi Thị Hải Vân báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Công ty Cổ phần Tập đoàn Hòa Phát như sau: