Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần ngày 27/01/2021

18/02/2021 17:32

Công ty Cổ phần Xây dựng và Giao thông Bình Dương thông báo Nghị quyết HĐQT về việc tiếp tục phân phối số cổ phần chưa bán hết trong đợt đấu giá cổ phần ngày 27/01/2021 như sau: