Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Thương Nhật Vi

18/02/2021 16:54

Nguyễn Thương Nhật Vi báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Thủy sản Cửu Long An Giang như sau: