Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ

22/02/2021 17:26

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng thông báo Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2019 để tăng vốn điều lệ như sau: