Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Nguyễn Hồng Nga

22/02/2021 17:23

Nguyễn Hồng Nga thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ  Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh như sau: