Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Chu Văn Thế

22/02/2021 17:14

Chu Văn Thế thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Công ty Cổ phần Xây dựng 47 như sau: