Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại BIDV Chi nhánh Thái Hà

23/02/2021 15:58

Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ thông báo Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án vay vốn tại BIDV Chi nhánh Thái Hà như sau: